Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Recyclage Gerflor

Återvinning – ett andra liv för våra golvbeläggningar!

Vi erbjuder insamling och återvinning i alla etapper av produktens livscykel. På så sätt kan vi ge nytt värde åt produktionsrester, monteringsrester och rester från uttjänta produkter.

Produktionsrester

Tekniska prover, kvalitetmissar och rester från utskärning genererar produktionsrester.

Dessa rester samlas in från produktionen i alla Gerflors fabriker och sedan mals de sönder till granulat och återinförs till andra produktionslinjer. Alla fabriker i Gerflor-gruppen är små återvinningscentraler.

Chutes de pose
Rester från golvläggare

Ett golvläggningsarbete genererar mellan 5 och 10 % rester, beroende på produkten. I Frankrike, Tyskland, Nederländerna och Skandinavien har vi utformat programmet ”Second Life” för att ta hand om rester på arbetsplatser efter golvläggning

Vår återvinningsfilial, som skapades år 2011, har dubbla fördelar. Med hjälp av den kan vi erbjuda en innovativ tjänst åt golvläggningsföretagen, samtidigt som vi själva kan utveckla användningen av återvunna material i våra lösningar.

Insamling av uttjänta ”icke-standardiserade” produkter

Uttjänta icke-standardiserade produkter är produkter som är limmade, blandade med andra material eller som innehåller komponenter som kan innehålla känsliga substanser enligt regelverket REACH. För dessa produkter har vi en särskild insamling och återvinning eftersom de kräver andra tekniker och för att det inte alltid är möjligt att återinföra dessa material i Gerflors fabriker.

Programmet PVC Next och den europeiska återvinningscentralen AgPR kan ta hand om detta avfall. De insamlade produkterna mals sönder till granulat och återinförs i produktionen av produkter i andra branscher (trafikkoner, rör till byggindustrin osv.).

AgPR ger nytt värde åt 2 500 ton återvunnet material per år. 

Gerflor environnement

Andra etapper i livscykeln för våra produkter

Gerflor står vid din sida
Tjänster

Undrar du över något? Har du en fråga? Eller behöver du råd inför ditt projekt? Kontakta Gerflor-teamet och få svar på dina frågor.

   

 

 

Kontakta oss
Contact Gerflor

Gerflor, den bästa lösningen för dina golv

Gerflor-gruppen designar, tillverkar och levererar ett innovativt, dekorativt, miljövänligt och heltäckande utbud av flexibla golvlösningar. Vi erbjuder ett brett utbud golv och tillbehör inklusive klick och limmade vinylplankor och vinylgolvsrullar för att förbättra din heminredning, såsom golv till sovrum, kök, hallar och badrum.

Vårt produktsortiment uppfyller de specifika behoven för varje marknadsapplikation. Vi strävar alltid efter att skapa inspiration, välbefinnande, säkerhet, prestanda och avkastning på investeringen 

Detta alternativ kommer att filtrera resultaten för att endast visa lagerförda produkter.