Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Gerflor environnement

Våra miljöåtaganden inför 2025

Inom ramen för vår policy för hållbar utveckling, ”we care/we act”, har vi tagit fram fem åtaganden som ska prioriteras till 2025.

Vi planerar: Minska vårt koldioxidavtryck, utveckla produkter som innehåller biobaserade och återvunna material, utöka antalet produkter med lösläggning samt ambitiösa mål för återvinning av våra golvbeläggningar.

–20 % kg motsvarande CO2/m² till år 2025

I det första åtagandet inför 2025 vill vi drastiskt minska vårt koldioxidavtryck: 20 % minskning i kg CO2 per m² produkter (beräknat med scope 1 och 2 enligt protokollet för växthusgas).

Detta mål är en fortsättning på det arbete som redan sker för att minska koldioxidutsläppen – mellan 2016 och 2019 minskade vi våra utsläpp med 16 %.

Hur lyckas vi med detta? Genom att begränsa vårt koldioxidavtryck i alla steg i produktens livscykel, bland annat genom att vidta åtgärder för råmaterial, hållbarhet och enklare rengöring.

Gerflor environnement engagements carbone
10 % av innehållet i våra produkter ska vara biobaserat till år 2025

I vårt erbjudande av biobaserade material har vi linoleum DLW (98 % naturligt), golvplattorna Saga med baksida i kork eller de homogena golven Mipolam Symbioz som tillverkas med mjukgörare från spannmålsrester.

Vi vill utveckla det här utbudet så att det står för 10 % av vår aktivitet år 2025.

gerflor-conception-biosourcees
30 % återvunnet material till 2025

För närvarande innehåller våra golv i genomsnitt 25 % återvunnet material. Till 2025 vill vi att det ska vara 30 %.

Det återvunna materialet kommer från industrirester, rester från läggning eller från uttjänta produkter som till stor del samlas upp via programmet Second Life.

Vår garanti? Integreringen av dessa återvunna komponenter påverkar på intet sätt golvbeläggningens prestanda eller kvalitet negativt.

gerflor-nos-engagements
35% av våra produkter ska anpassas för lösläggning till 2025

Vi tror att lösläggning är framtiden inom golv.

Förutom att detta resulterar i en bättre kvalitet på inomhusluften så bidrar det till en enklare och snabbare läggning (du sparar tid och pengar) .

Ur miljöhänsyn kan man på detta sätt minska CO2 från lim samtidigt som återvinningen av uttjänta produkter förenklas när det inte längre finns några limrester.  

Limfria golvläggningslösningar representerar i dag 25% av Gerflors försäljningssiffror. Vår ambition är att utöka dem till 35% år 2025.

gerflor-nos-engagements
60 000 ton med återvunna produkter till 2025

Till år 2025 vill vi återvinna 60 000 ton material per år jämfört med 50 000 år 2020.

Hur kan vi klara av utmaningen?

Med två filialer för uppsamling:

  • Second Life: samlar upp rester efter golvläggning och ”rena” uttjänta produkter åt Gerflor (länk).
  • PVC Next: ombearbetning av icke-standardiserade uttjänta produkter (länk).

En återvinningsfabrik som specialiserat sig på golv

  • Fabriken kallas för Floor to Floor och är resultatet av en gemensam investering mellan Gerflor och Paprec, en ledande aktör inom återvinning.
  • På fabriken sorteras de rester som samlats in och förvandlas till granulat som sedan återintegreras i sammansättningen av nya Gerflor-produkter.
gerflor-environnement-engagements-tonnes

Upptäck livscykeln för våra produkter

Gerflor engagerar sig för miljön
WE CARE | WE ACT

Kunderna och miljön har alltid varit i centrum för Gerflors prioriteringar. Våra golvbeläggningar, vägglösningar och ytbehandlingar framställs för att vara länge, för att förenkla livet för våra användare och för att bevara deras hälsa.

 

Gerflor står vid din sida
Tjänster

Undrar du över något? Har du en fråga? Eller behöver du råd inför ditt projekt? Kontakta Gerflor-teamet och få svar på dina frågor.

   

 

 

Kontakta oss
Contact Gerflor

Gerflor, den bästa lösningen för dina golv

Gerflor-gruppen designar, tillverkar och levererar ett innovativt, dekorativt, miljövänligt och heltäckande utbud av flexibla golvlösningar. Vi erbjuder ett brett utbud golv och tillbehör inklusive klick och limmade vinylplankor och vinylgolvsrullar för att förbättra din heminredning, såsom golv till sovrum, kök, hallar och badrum.

Vårt produktsortiment uppfyller de specifika behoven för varje marknadsapplikation. Vi strävar alltid efter att skapa inspiration, välbefinnande, säkerhet, prestanda och avkastning på investeringen 

Detta alternativ kommer att filtrera resultaten för att endast visa lagerförda produkter.