Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Standarder och certifieringar med höga krav

Vi engagerar oss för att göra mer än det som lagen kräver och har erhållit certifieringar och märkningar för våra ambitiösa produkter.

Hållbara golvbeläggningar, minskade utsläpp av föroreningar, hållbar utveckling – certifieringarna är belöningen för våra ansträngningar på lång och kort sikt. Våra produkter är också en anledning till att vi fått certifieringarna.

Vi lever upp till ambitiösa standarder för inomhusluft

En prioritet hos Gerflor är att minska utsläppen av flyktiga organiska ämnen (VOC:er) från våra produkter, vilket kan intygas genom olika certifieringar. Vi har även erhållit:

  • Klass A+, den mest effektiva certifieringen (A+, A, B, C), motsvarande VOC-utsläpp på totalt < 1 000 μg/m3 mätt 28 dagar efter att produkten installerats. Detta gäller för våra golvbeläggningar i PVC och linoleum.
  • Den amerikanska certifieringen Floorscore gäller för alla våra golv. Det är ett av världens mest kända system för mätning av VOC-utsläpp och bygger på en inspektion på plats (certifieringen ISO9001) och en mätning av VOC-utsläpp som utförs av ett externt laboratorium.
Labels Gerflor
Gerflor står vid din sida
Tjänster

Undrar du över något? Har du en fråga? Eller behöver du råd inför ditt projekt? Kontakta Gerflor-teamet och få svar på dina frågor.

   

 

 

Kontakta oss
Contact Gerflor

Läs mer om Gerflor

For more than 80 years, the Gerflor Group has been designing, manufacturing and marketing innovative, decorative and eco-responsible solutions. Its product portfolio is made up of resilient, PVC and Linoleum floors, wall coverings and finishing elements.

Gerflor accompanies professionals and individuals on a daily basis at each stage of their project, from the choice of the solution to the recycling solutions. A historical European manufacturer, the Group employs 4,200 people in 19 factories, 30 subsidiaries and distributes its products and services in more than 100 countries. Gerflor solutions equip tertiary, educational, hospital, sports and residential buildings.

Detta alternativ kommer att filtrera resultaten för att endast visa lagerförda produkter.